Terms Of Use

Effective Date: March 15, 2021

Käyttöehdot

ACN Europe B.V. on julkaissut nämä ACN Europen verkkosivuston käyttöehdot itseään ja eurooppalaisia tytäryhtiöitään (joista käytetään yhteisnimitystä ACN) varten. Nämä käyttöehdot koskevat tätä sivustoa ja kaikkia ACN:n omistamia tai luvalla käyttämiä verkkosivustoja.

Lue nämä käyttöehdot ennen tämän verkkosivuston käyttöä. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt nämä käyttöehdot riippumatta siitä, ostatko ACN:ltä mitään palveluja tai tuotteita.

1. Esittely

Näitä käyttöehtoja sovelletaan vain tämän verkkosivuston käyttöön. Ostaessasi ACN:ltä tuotteita tai palveluja sovelletaan lisäehtoja. ACN Europen tietosuojatiedoissa kerrotaan, miten ACN kerää ja käsittelee henkilötietoja ja muita tietoja käyttäessäsi tätä verkkosivustoa. Lue ne yhdessä näiden käyttöehtojen kanssa. Voit käyttää tämän verkkosivuston julkisia alueita antamatta henkilötietoja. Tämän verkkosivuston salasanalla suojattujen alueiden käyttö edellyttää tiettyjen henkilötietojen antamista ACN:lle.

ACN voi muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa. Sinun kannattaa tarkastaa näiden käyttöehtojen nykyinen versio säännöllisesti.

2. Käyttölupa ja ehdot

ACN myöntää sinulle rajoitetun, maksuttoman ja yksinoikeudettoman oikeuden verkkosivuston käyttöön. Tämän luvan ehtona vahvistat ja hyväksyt seuraavat seikat:

 • Kaikki verkkosivuston logot, tavaramerkit, tekijänoikeuksin suojattu materiaali ja muu immateriaaliomaisuus ovat ACN:n tai sen käyttöoikeuksien haltijoiden tai ACN:n yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Näiden käyttöehtojen mukainen rajoitettu käyttölupa ei siirrä aineettoman omaisuuden omistusoikeutta tai muita oikeuksia;

 • Et lataa, jäljennä, muokkaa, kopioi, jälleenmyy tai käytä mihinkään kaupalliseen tai muuhun tarkoitukseen (i) immateriaaliomaisuutta, (ii) tuoteluetteloita, kuvauksia tai hinnastoja tai (iii) muuta verkkosivuston sisältöä. ACN:n itsenäisillä edustajilla on kuitenkin rajoitettu ja yksinoikeudeton oikeus käyttää tiettyä immateriaaliomaisuutta itsenäisen edustajan sopimuksen mukaisesti;

 • Et jäljennä tai tallenna mitään tämän verkkosivuston tai sen sisällön osaa toiseen verkkosivustoon;

 • Käytät tätä verkkosivustoa itsenäisen edustajan sopimuksen ja ACN:n itsenäisiä edustajia koskevien toimintaehtojen mukaisesti, etkä muokkaa verkkosivustoa tai mitään sen sisältöä.

 • ACN pidättää kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty näissä käyttöehdoissa.

3. Käyttäjien materiaali ja käytös

Lukuun ottamatta ACN Europen tietosuojatiedoissa määritettyjä henkilötietoja, tähän verkkosivustoon lähettämiäsi tai siinä julkaisemiasi tietoja ei pidetä luottamuksellisina. Nämä tiedot eivät velvoita ACN:ää millään tavalla, ja ACN voi vapaasti käyttää niitä mihin tahansa tarkoitukseen.

Et saa julkaista tässä verkkosivustossa tai lähettää siihen tai siitä materiaalia:

 • joka on uhkaavaa tai loukkaavaa, herjaavaa tai hävytöntä, säädytöntä tai pornografista, kansaa kiihottavaa, vihaan yllyttävää, syrjivää, rienaavaa, luottamuksellisuutta tai yksityisyyttä rikkovaa tai muuten sopimatonta;

 • johon sinulla ei ole laillista käyttöoikeutta;

 • joka on rikos- tai siviilioikeudellinen rikos, rohkaisee rikos- tai siviilioikeudelliseen rikokseen tai johtaa rikos- tai siviilioikeudelliseen vahingonkorvausvastuuseen; tai

 • joka voi vahingoittaa verkkosivustoa tai ACN:n järjestelmiä (kuten tietokonevirukset, loogiset pommit, troijalaiset hevoset, madot, haitalliset komponentit, korruptoituneet tiedot tai muut haittaohjelmistot tai haitalliset tiedot).

4. Muiden verkkosivustojen linkit

Tämä verkkosivusto sisältää linkkejä ulkopuolisten tahojen ylläpitämiin verkkosivustoihin. Linkit tarjotaan vain verkkosivustoihin siirtymisen helpottamiseksi. Käyttäessäsi linkkejä poistut tästä verkkosivustosta. ACN ei tarkasta kolmansien osapuolten verkkosivustoja eikä vastaa niistä. Ulkopuolisten tahojen verkkosivustoihin ei sovelleta näitä käyttöehtoja tai ACN Europen tietosuojatietojen ehtoja. Kolmansien osapuolten verkkosivustojen käyttö tapahtuu omalla vastuulla.

Voit luoda linkin tähän verkkosivustoon seuraavilla ehdoilla:

 • et toisinna mitään tämän verkkosivuston sivua;

 • et käytä, muuta tai poista mitään immateriaaliomaisuutta;

 • et ilmoita tai anna ymmärtää, että ACN tukee muita kuin omia tuotteitaan tai palvelujaan;

 • et vääristele suhdettasi ACN:ään tai anna virheellisiä tietoja ACN:stä;

 • luot linkkejä vain verkkosivustoista, joita sinulla on oikeus käyttää;

 • verkkosivustosi ei sisällä vastenmielistä, loukkaavaa tai kiistanalaista sisältöä, ei loukkaa kenenkään oikeuksia eikä riko sovellettavaa lakia;

 • jos olet ACN:n itsenäinen edustaja, noudatat itsenäisen edustajan sopimuksen ja itsenäisiä edustajia koskevien toimintaehtojen vaatimuksia.

5. Rikkomus

ACN voi keskeyttää tai irtisanoa oikeutesi käyttää tätä verkkosivustoa sekä ryhtyä muihin toimenpiteisiin sinua vastaan, jos rikot näitä käyttöehtoja. Suostut korvaamaan ACN:lle menetykset tai vahingot, joita ACN:lle tai sen lisenssinantajille tai ACN:n yhteistyökumppaneille aiheutuu siitä, että rikot näitä käyttöehtoja.

ACN avustaa valtion viranomaisia, jotka määräävät tai pyytävät ACN:ää paljastamaan verkkosivustoa lainvastaisesti käyttävien henkilöjen henkilöllisyyden.

6. Vastuuvapauslauseke ja vastuun rajoitus

ACN pyrkii varmistamaan, että tämä verkkosivusto on käytettävissä vuorokauden ympäri ja että verkkosivuston tiedot pitävät paikkansa ja ovat ajan tasalla. ACN ei kuitenkaan ole vastuussa, jos tämä verkkosivusto ei ole käytettävissä minä tahansa ajankohtana tai jos tämän verkkosivuston tiedot ovat virheellisiä, puutteellisia tai vanhentuneita. Verkkosivuston käyttö voidaan keskeyttää milloin tahansa. ACN voi milloin tahansa muuttaa tämän verkkosivuston sisältöä. Tämän verkkosivuston sisältö voi olla vanhentunut, eikä ACN ole sitoutunut päivittämään sitä.

Tämän verkkosivuston materiaali tarjotaan sellaisenaan. ACN SULKEE POIS KAIKKI NIMENOMAISET TAI OLETETUT VAKUUTUKSET, TAKUUT, EHDOT JA MUUT RAJOITUKSET. ACN ja ACN-konsernin jäsenet sekä niiden viranhaltijat, johtajat, työntekijät, osakkeenomistajat ja edustajat sulkevat pois kaiken vastuun suorista tai epäsuorista menetyksistä tai vahingoista, joita sinulle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuu tämän verkkosivuston tai sen sisällön ja tähän verkkosivustoon linkeillä yhdistettyjen verkkosivustojen käytöstä tai siitä, että niitä ei voida käyttää.

7. Sovellettava laki

Näitä käyttöehtoja koskevat Alankomaiden lait. Tästä ilmoituksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät kiistat voidaan ratkaista ainoastaan Amsterdamin tuomioistuinten toimivallassa Alankomaissa.

Versio 3.0

Julkaisupäivämäärä: 30. kesäkuuta 2014

IDSeal Guardian tarjoaa työkaluja ja resursseja tietojesi ja identiteettisi suojaamiseen, mutta kyberrikoksen tai identiteettivarkauden riskiä ei voi poistaa kokonaan. Omat toimesi ovat merkittävässä osassa valtuuttamattoman käytön estämiseksi, ja henkilötietojesi turvallisuus riippuu siitä, että käytät asianmukaisia fyysisiä, sähköisiä ja menettelyllisiä suojatoimia.